Korzyści

Bierzesz udział w konkursie a dodatkowo otrzymujesz:

  • reklamę w dodatku „Produkty i usługi ekologiczne w Polsce 2015” dodawanym do czasopisma Logistyka Odzysku nr 2/2016 (19)
  • wywiad, reklamę lub artykuł sponsorowany w czasopiśmie Logistyka Odzysku nr 2/2016 (19)
  • PONADTO: opisy wytypowanych firm znajdą się na stronie www konkursu oraz na profilu FB konkursu.

LO_2016_02Czasopismo Logistyka Odzysku nr 2/2016 (19)
Temat wiodący: Urban Minining

1000 egzemplarzy w druku
100 tysięcy e-wydań
4 tysiące e-wydań wysyłanych bezpośrednio na skrzynki specjalistów ds. ochrony środowiska

 

czlo_zas

 

 

Dystrybucja: salony EMPIK, prenumerata RUCH, Garmond Press, Kolporter.

 

Więcej informacji o czasopiśmie:
www.logistyka-odzysku.pl

 

 

 


Po zakończeniu konkursu laureaci otrzymują:

  • możliwość wypowiedzi, wywiadów, opisu produktów i usług na łamach czasopisma Logistyka Odzysku

Przykładowe artykuły z poprzednich edycji:

pes_1       pes_2

  • informacja na temat zwycięzców wraz z relacją z Gali wręczenia nagród opublikowana zostanie na stronie www konkursu oraz na profilu FB konkursu,
  • relacja z Gali oraz informacja o zwycięzcach zostanie udostępniona przez patronów medialnych konkursu,
  • informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona w Newsletterze Logistyka Odzysku, wysyłanym do 54.000 podmiotów:

newsl