Green Contrast – ekograffiti

Rodzaje technik stosowanych przy użyciu naturalnych surowców:

  • Moss Graffiti – instalacje z mchu i roślinności,
  • Milk Graffiti – technika polegająca na nanoszeniu w dowolnym miejscu komunikatu przy pomocy pistoletu natryskowego z 100% biologiczną mieszanką,
  • Reverse Graffiti – w 100% przyjazne środowisko, nie ingeruje w nawierzchnie,
  • Rain Graffiti – to bardzo spektakularna technika oparta na najnowszych osiągnięciach nauki, całkowicie biodegradowalna i nietoksyczna,
  • Sand Printing – piaskodruk,
  • Snow stamp – stemplowanie śniegu / piasku

Green Contrast – www.greencontrast.pl