Dolina Nidy – Całokształt działań proekologicznych

Normy Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 cechuje charakter uniwersalny co oznacza, iż nie podlegają ograniczeniu warunkami społecznymi, geograficznymi, kulturowymi i politycznymi, są ponad nimi. W dobie globalizacji i rosnących oczekiwań społeczeństwa wobec wszelkich produktów szansę przetrwania na rynku mają tylko te firmy, które ciągle się doskonalą, uczą, potrafią wykorzystać efektywnie swój potencjał bez zbytniego ingerowania w naturalną równowagę środowiska. Dlatego właśnie zagadnienia dotyczące ochrony środowiska DOLINA NIDY uwzględnia na każdym etapie produkcji gipsów. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest hasło „GIPSY ZDROWE Z NATURY”.

Pozostałe działania proekologiczne prowadzone przez firmę Dolina Nidy tom m.in. minimalizacja zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, optymalne wykorzystanie surowców i paliw, perspektywiczna i trwała ochrona zasobów, modernizacje na rzecz udoskonalania procesów produkcyjnych, uruchamianie najnowocześniejszych technologii, angażowanie środków na cele proekologiczne w ramach możliwości ekonomicznych firmy.

Dolina Nidy – www.dolinanidy.com.pl