Belownice pionowe HSM V-Press 860 i HSM V-Press 1160 z technologią szybkiego ruchu

Działania proekologiczne firmy to m.in.: stosowanie do produkcji w 100% materiałów podlegających recyklingowi, powtórnie wykorzystanie ok.60% płynów chłodząco-smarujących, regranulacja odpadów z tworzyw sztucznych na miejscu w zakładzie oraz opakowania transportowe i tymczasowe wykonywane z materiałów wielokrotnego użytku.

Proekologiczna postawa firmy znajduje odzwierciedlenie także w jej produktach.

Jako przykład chcielibyśmy podać belownice pionowe typu HSM V-Press 860 i HSM V-Press 1160, dla których zastosowano opracowaną przez HSM technologię szybkiego ruchu. Pozwala ona na zredukowanie zużycia prądu i skrócenie czasu pracy nawet o 40% w porównaniu z typowymi napędami – przy jednoczesnym wzroście wydajności urządzenia. Efekt ten osiągnięto dzięki zastosowaniu dodatkowego  środkowego  siłownika. Podczas biegu jałowego płyty prasującej oraz przy niewielkim obciążeniu dodatkowy siłownik w środku pracuje samodzielnie. Dopiero większy opór powoduje dołączenie dwóch zewnętrznych siłowników.

Korzyści wynikające z zastosowania technologii szybkiego ruchu HSM w skrócie:

  • Mniejsze zużycie energii o ok.  40 % w stosunku do typowych napędów
  • Krótszy o ok. 40% czas cyklu pracy w stosunku do typowych napędów
  • Wyższa wydajność
  • Mniejszy prąd rozruchu (wystarcza przyłącze 16A)
  • Rozwiązanie dostępne dla modeli HSM V-Press 860 i 1160 we wszystkich wariantach

HSM Polska Sp. z o.o. – www.hsm.eu