Akcja TORBA ZA SUROWCE

Akcja edukacyjna Fundacji Ekologicznej ARKA odbyła się w nowym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w ścisłej współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami. Zbierano makulaturę i szkło.

Na akcję przygotowano 3 tysiące unikalnych,  ekologicznych toreb z grafikami 10 artystów. Torby zaprojektowali artyści: Krzysztof Kokoryn, Małgorzata Rozenau, Dariusz Paczkowski, Wiesław Łysakowski,  Alicja Jakimow, Maciej Szymonowicz ale także: Andrzej Mleczko, Andrzej Rysuje czy instytucje: TS Podbeskiedzie, Radio Bielsko i Kurier Radia Bielsko.

W sumie podczas tych 3 akcji  zebrano: 23 tony 120 kg makulatury, 9 ton 900 kg szkła.

Fundacja ekologiczna ARKA – www.fundacjaarka.pl/aktualnosci/torba-za-surowce